Identity

SIMS International levert met behulp van 'state of the art' multimediale hulpmiddelen een effectieve bijdrage aan de implementatie van de ondernemingstrategiën van haar lokale en wereldwijd opererende klanten. Deze multimediale hulpmiddelen stimuleren de discussie over de implementatie van de beoogde strategie en de daarmee gepaard gaande veranderingsprocessen. SIMS International biedt een krachtige aanpak om het beste uit uw bedrijf te halen. Wij geloven dat het versterken van de kwaliteiten van 'uw mensen' de beste garantie vormt voor het behalen van de gewenste bedrijfsresultaten. Onze missie is om managers op alle niveaus te voorzien van die kennis,vaardigheden en attitudes die de beste garantie voor succes bieden. SIMS International helpt haar klanten, met behulp van 'state of the art' accelerated action learning, hun strategie te implementeren. Deze "state of the art" leeromgeving houdt zich gericht bezig met de meest relevante business succesfactoren zonder zich te verliezen in "day to day" operationele details. De management uitdaging van vandaag is niet alleen om mensen juist te informeren en te overtuigen maar om ook de juiste kennis, vaardigheden en attitudes te ontwikkelen. De vraag is hoe de daarbij behorende verandering het best tot stand kan worden gebracht. SIMS International gelooft dat alleen door mensen nieuwe en gerichte ervaringen te laten opdoen betrokkenheid bij veranderingsprocessen te realiseren is. Dit vraagt om een schaars goed, tijd, immers tijd is steeds meer een concurrentie wapen. SIMS International's gerichte methoden versnellen het leerproces en geven een hoge toegevoegde waarde voor de geïnvesteerde managementtijd. Wij dragen in korte tijd en op intensieve wijze bij aan de verhoging van de betrokkenheid en het kennis- en vaardigheidsniveau van 'uw mensen'. SIMS International beschouwt het keer op keer als een uitdaging bij te dragen aan het creëren van de beste leerervaring om uw strategie te helpen realiseren. SIMS International zal met veel genoegen ook met uw bedrijf in gesprek komen om gezamenlijk deze uitdaging aan te gaan.